ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-Ι. ΑΘΗΝΑ-ΤΣΙΚΛΗΤΑΡΑΣ Ι. Ο.Ε.
ΒΟΥKΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 52, ΑΘΗΝΑ
website:
email:
τηλέφωνο: