ΚΑΜΠΟΣ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 9 & ΛΑΟΔΙΚΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ
website:
email:
τηλέφωνο: