ΣΕΙΡΙΟΣ ΚΑΡΚΑΤΣΑΣ
ΑΡΕΘΑ 72, ΠΑΤΡΑ
website: www.siriosbakery.gr
email: m_papaxrist@hotmail.com
τηλέφωνο: 2610 421682